Doğalgaz İşleri

Doğalgaz; renksiz, kokusuz, zehirsiz ve havadan hafif bir gazdır.
Temiz bir yakıt olduğu için kolay alev alır ve yandığında mavi bir alev oluşturur. Sağlıklı yanabilmesi için,
hava ile %5-15 oranında karıştırılmış olması gerekir. Karışım oranı bu aralığın altında ya da üstünde
olursa gaz alev almaz.

Yanmadığı sürece gözle görülmeyen doğalgaz, aynı zamanda kokusuz olduğu için
sızıntı olması fark edilmez. Bu yüzden doğalgaz, şirketimiz tarafından özel olarak kokulandırılmaktadır.

Doğal gazın solunması durumunda zehirleyici ve öldürücü etkisi yoktur. Yükselme eğiliminde olduğu için, kaçak
durumunda hava ile karışmadan önce yükseklerde toplanır. Ancak ortamda birikecek fazla gaz, teneffüs edilecek
oksijen oranını azaltacağından, oksijenin kalmaması durumunda boğulma tehlikesi yaratır.